Ugrás a fő tartalomra

Téliesítés

FAGYVESZÉLY vs. TÉLIESÍTÉS!

 

A közelgő hideg időjárás és a fagy komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízhálózatban (akár a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is), illetve azon vízmérőkben, amelyek fűtetlen helyiségekben, kamrákban, pincékben vagy aknákban vannak, és nincsenek megfelelő védelemmel ellátva. Ezért a téli időszak közeledtével elérkezett az idő, hogy Felhasználóink megtegyék a szükséges óvintézkedéseket a vízvezetékrendszer elfagyás elleni védelme érdekében.

Miért

Ha nincsenek is látható jelei a bejövő vízvezeték és külső csapok elfagyásának, a vízmérő vagy kerti csap aknában megrepedhetett a cső annyira, hogy nem ömlik a víz, de egy kis résen folyamatosan ereszt. Egy szétfagyott vezetéken, átlagos nyomásviszonyok mellett 0,5 mm-es résen havonta 15 m3, 1 mm-es résen havonta 46 m3, 3 mm-es résen havonta 360 m3, míg egy 5 mm-es résen havonta akár 1000 m3 víz is elfolyhat!

A hatályos jogszabályi előírások szerint a fagy elleni védelemről a Felhasználó köteles gondoskodni! Ennek elmulasztása vagy nem megfelelő végrehajtása esetén az elfagyott vízmérő árát valamint a mérőcsere költségét és az elfolyt vízmennyiséget is köteles a Szolgáltatónak megtéríteni!

Ezért a kemény fagyok közeledtével érdemes elvégezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését, mellyel elkerülhetőek a fenti költségek, a rengeteg megspórolt bosszankodásról már nem is beszélve.

A szükséges teendőkről és a megelőző tevékenységekről ezúton szeretnénk tájékoztatni Felhasználóinkat.

A vízmérő akna védelme

Még az előírásoknak megfelelő (legalább 1 méterrel a talajszint alatt elhelyezkedő szerelvényekkel szerelt) vízmérő akna sem garantál 100 %-os fagy elleni védelmet, hiszen hiába van mélyen a vezeték, ha pl. a fedlapon keresztül a fagy le tud jutni.

Gyakorlati teendők és javaslatok a vízmérő aknák fagy elleni védelme érdekében:

 • A tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában!
 • A hiányzó aknafedlapot pótolja, ha sérült, cserélje ki!
 • Ellenőrizze a vízmérő akna lebúvó nyílását záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. (A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes is lehet!) A vízmérő akna fedlapjának résmentesen kell záródnia, nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat.
 • A vízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban.
 • Az egyik legelterjedtebb védekezési módszer alapján: a vízmérő akna tetejét takarja le fóliával, ezután borítsa be valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal (hungarocell, polifom, nádpalló, avar, lenyírt fű). Vigyázzon arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás.
 • A hó szintén védelmet nyújthat, ezért csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. A leolvasás várható időpontját a számla második oldalán ellenőrizheti.
 • A lebúvónyílást záró aknafedlap alját (belső felületét) és a vízmérő akna belső felületét (akna mennyezetét és az oldalfalakat) is javasolt hőszigetelő anyaggal ellátni. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. A vízmérő akna belső szigetelésére alkalmas anyag pl. a hungarocell.
 • Aki még óvatosabb, az a vízmérőt és a csöveket is leszigetelheti. Ez kifejezetten ajánlatos, ha a vízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak. Erre akár egy papírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hőt ott tartja. Megfelelő még a mérő illetve a csövek több rétegűre hajtogatott műanyag fóliával történő befedése, úgy, hogy a vízmérő számlapja szabadon maradjon. Ha a szigetelőanyag átnedvesedik semmit sem ér!
 • A vízmérő szigetelését is úgy kell biztosítani, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a vízmérő leolvasásakor!

Kerti csap

Az első fagy beállta előtt minden esetben szükséges elvégezni a kerti csap víztelenítését a földalatti téli elzárón – vagy más néven, fagycsapon – keresztül. Vonatkozik ez a ház külső falán levő csapra is. Lehetőség szerint csatlakoztassa le a csapra szerelt tömlőt (locsoló vezetékeket) de legalábbis gondoskodjon annak leürítéséről is.

A víztelenítés során a fagycsapot el kell zárni. Az elzárást követően mindig győződjön meg arról, hogy a csapot teljesen - ütközésig - elzárta-e? Amennyiben nem jól zárja el, a víztelenítő nyíláson keresztül szivároghat. Ennek ellenőrzéséhez szüntesse meg a többi fogyasztást és győződjön meg a vízmérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról. A csap elzárása után nyissa ki a kifolyó szelepet, hogy a földfölötti részből távozzon a víz és helyére levegő kerüljön. A folyamat során jellegzetes hangot hallhat. Ha ezt a hangot nem hallja, az a csap meghibásodását jelentheti, ebben az esetben mindenképpen kérjen segítséget szakembertől.

Házi beemelők

Az első fagy beállta előtt (nyaraló ingatlanok esetében) a házi átemelő aknák víztelenítése szükséges.
Elsődlegesen az átemelő aknába lévő vizet a szivattyú segítségével ki kell üríteni. A további vízfelhasználás megszűnéséről gondoskodni kell. Ezt követően a szivattyút áramtalanítani szükséges a kapcsoló szekrényben lévő biztosíték lekapcsolásával. A téli időszakban a további meghibásodások elkerülése érdekében az ingatlan előtti tolózár elzárásáról gondoskodni kell.
 

Pincék, fűtetlen helyiségek

Lakott épületünkben leginkább a nem fűtött helyiségekben futó vízvezetékeket és szerelvényeket veszélyezteti a fagy. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljék a törött üveget.

Ha van rá mód, érdemes a hideg helyiségek temperálásáról gondoskodni, hogy legalább +1-2 °C legyen bennük. Ha ez nem oldható meg, a helyiség nagyon hideg, vagy ha a vezetékek beépítetlen tűzfalban futnak, akkor a legkritikusabb időszakokban ajánlatos napjában többször megnyitni a csapokat vagy kicsit csepegőre hagyni egy-két csapot, mert a gyengén áramló víz is sokkal nehezebben fagy meg, mint a csőben álló víz. Sokat segít a csővezetékek burkolása, hőszigetelése is a kritikus szakaszokon.

A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelték fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.

Ha a falban levő vezetékben a hideg hatására jégdugó keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Legtöbbször ugyanis egy fűtetlen helyiség falában fut a vezeték, amelyben megfagy a víz. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.

Nem lakott ingatlanok (üdülők, garázsok, lakatlan épületek) fagymentesítése

A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén a vízóra és a fogyasztói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végezni. A víztelenítés javasolt lépései a következőek.

 • A vízmérő aknában zárjuk el a mérő előtti, közterület felé lévő főelzárót. Amennyiben az elzáró csap nem zár tökéletesen, vagy nem működik, akkor kérjük, jelezze ezt Társaságunknak a hibabejelentő telefonszámon!
 • Nyissa ki és hagyja nyitva a kerti csapot és az épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből (bojler, WC tartály stb.) a vizet!
 • A víztelenítő-csonkon, vagy csapon keresztül (mely általában a vízmérő aknában található) folyassa ki a belső hálózatból a vizet!
 • Ellenőrizze, hogy már nem folyik víz a víztelenítő-csonknál!
 • Ellenőrizze, hogy a víztelenítő elzáró csap jól zár-e! Ha az elzáró csap jól zár, akkor a vízmérőn lévő számlálókerekek nem mozoghatnak. A művelet során kérjük, figyeljen arra, hogy a vízmérő plombája ne sérüljön meg!
 • Valamennyi szifonba (bűzelzáróba) ajánlatos felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot – praktikusan pl. gépkocsi szélvédőmosót - önteni.
 • A víztelenítés után a kinyitott csapokat zárjuk vissza.
 • Fontos! A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani!
 • Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetlegesen bekövetkező károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében!
 • Ha későn lát hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudja az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatja a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezheti a víztelenítést.

Ha mégis elfagyott…

Annak jelei, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:

 • Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot,
 • szilánkokra tört üveg a vízmérőn,
 • eldeformálódott számlálószerkezet,
 • nem, vagy csak alig jön víz a csapból.

Mi a Felhasználó teendője vezeték vagy vízmérőelfagyás esetén?

Elsőként vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhető, hogy a fent már említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem kerül.

Amíg nem repedt el a vízmérő üvege, ott van remény, a fagyás kimelegíthető, kiolvasztható. Fontos, hogy a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyagcsöveket ne próbálja nyílt lánggal vagy direktben ráirányított meleg levegővel (pl. hősugárzóval) felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvassza fel a benne lévő vizet.

Vízmérő-elfagyás (törött üveg, eldeformálódott számlálószerkezet) észlelése esetén haladéktalanul értesítsék Társaságunkat a számlán feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízelfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni. Mérőelfagyáskor Társaságunk a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a káresemény körülményeit.

Tavaszi teendők

Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban.

A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.

Amennyiben azt észlelik, hogy a vízmérőt eltulajdonították vagy megrongálták kérjük, haladéktalanul értesítsék Társaságunk!

 

Köszönjük, hogy odafigyel a telken belüli vízellátó rendszer állapotára,

hiszen a rendeltetésszerű működtetés közös érdekünk!