Ugrás a fő tartalomra

Geodéziai adatszolgáltatás

Társaságunk létrehozta a Geodéziai csoportot melynek elsődleges feladata az adatszolgáltatás az egységes elektronikus közműnyilvántartó rendszer (e-közmű) felé, a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően. A további feladatai közé tartozik a rendelkezésre álló térképi állományok folyamatos karbantartása, a bejövő elektronikus adatok feldolgozása, a felszíni tereptárgyak és a bizonytalan nyomvonalú vezetékek feltárása esetén annak bemérése, a kapott adatok alapján a térképi állomány korrigálása, pontosítása és a szükség szerinti korrekciók elvégzése.

 

Térképi adatszolgáltatás

Az e-közmű kialakításához kapcsolódik a térképi adatszolgáltatás, a társközművek, önkormányzatok, tervezők részére, különféle tervezési, hálózat fejlesztési munkákhoz. Az üzemeltetett vezetékekről papíron és digitálisan is szolgáltatunk adatokat (kiépítettség, jelleg, méret, folyásirány, balti szint feletti adatok, bekötővezeték megléte, bekötővezeték helye, hossza, mérete). Informatikai hátterünk lehetővé tette, hogy a közműadat kérés igénye elektronikusan is teljesíthető legyen, az ehhez szükséges megrendelő megtalálható a „Nyomtatványok” között, melyet a Geodéziai csoport e-mail címén (geodezia@dpmv.hu) fogadunk.

 

Geodéziai bemérések

Csoportunk az e-közmű által előírt szabályoknak megfelelően, az újonnan létesült közművezetékek geodéziai bemérését is végzi. A társaságunkhoz beérkező ivó - és szennyvízbekötések tervdokumentációjának, tartalmaznia kell a geodéziai munkarészeket. A kötelező közműnyilvántartással kapcsolatban előírt geodéziai bemérésekről - a hálózatba bekötést kedvezményező költségére - a szolgáltatónak kell gondoskodnia.

A társaságunk lehetőséget biztosít vízi közmű kivitelezési munkák geodéziai bemérésére is.

 

Beérkező adatok kezelése

A geodéziai bemérést és a munkarészek összeállítását a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet figyelembevételével kell végezni és elkészíteni.

 

A csoportunkhoz beérkező geodéziai dokumentációkat nyomtatott formában és numerikus adathordozón (CD) kell leadni az alábbi tartalom szerint:

 

Megnevezés

Nyomtatott formátum

CD-n szereplő tartalom formátuma

Megjegyzés

GNSS_igazolás

1 példány

*. PDF

 

Mérési jegyzőkönyv

-

*. PDF

Mérőműszerből kiolvasott mérési jegyzőkönyv

Koordinátajegyzék

1 példány

*. PDF

Minta dokumentáció szerint, aláírással és pecséttel ellátva

Bemérési_nyilatkozat

1 példány

*. PDF

Minta dokumentáció szerint kitöltve

Bemérési_jegyzőkönyv (analóg)

1 példány

*. PDF

Minta dokumentáció szerint kitöltve, aláírással és pecséttel ellátva

Bemérési_jegyzőkönyv (digitális)

-

*. DOC vagy *. DOCX

Minta dokumentáció szerint kitöltve, aláírás és pecsételés nélkül

Vektoros digitális állomány

-

*. DWG vagy *. DXF

Minta dokumentáció szerint szerkesztve

Bemérésről készült vázrajz

3 példány

*. PDF

Minta dokumentáció szerint, aláírással és pecséttel ellátva

Műszaki_leírás

1 példány

*. PDF

Minta dokumentáció szerint kitöltve, aláírással és pecséttel ellátva

Földmérői nyilatkozat

1 példány

*. PDF

Minta dokumentáció szerint kitöltve, aláírással és pecséttel ellátva

1 példány

*. PDF

Jogosultsági igazolás másolata

 

Minta dokumentációért keresse fel Geodéziai csoportunkat, mely a geodezia@dpmv.hu e-mail címen, valamint a

06-29-340-010 (548 mellék) telefonszámon érhető el.

Geodéziai adatszolgáltatási nyomtatványok