Geodéziai adatszolgáltatás

Társaságunk létrehozta a Geodéziai csoportot melynek elsődleges feladata az adatszolgáltatás az egységes elektronikus közműnyilvántartó rendszer (e-közmű) felé, a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően. A további feladatai közé tartozik a rendelkezésre álló térképi állományok folyamatos karbantartása, a bejövő elektronikus adatok feldolgozása, a felszíni tereptárgyak és a bizonytalan nyomvonalú vezetékek feltárása esetén annak bemérése, a kapott adatok alapján a térképi állomány korrigálása, pontosítása és a szükség szerinti korrekciók elvégzése.

 

Térképi adatszolgáltatás

Az e-közmű kialakításához kapcsolódik a térképi adatszolgáltatás, a társközművek, önkormányzatok, tervezők részére, különféle tervezési, hálózat fejlesztési munkákhoz. Az üzemeltetett vezetékekről papíron és digitálisan is szolgáltatunk adatokat (kiépítettség, jelleg, méret, folyásirány, balti szint feletti adatok, bekötővezeték megléte, bekötővezeték helye, hossza, mérete). Informatikai hátterünk lehetővé tette, hogy a közműadat kérés igénye elektronikusan is teljesíthető legyen, az ehhez szükséges megrendelő megtalálható a „Nyomtatványok” között, melyet a Geodéziai csoport e-mail címén (geodezia@dpmv.hu) fogadunk.

 

Geodéziai bemérések

Csoportunk az e-közmű által előírt szabályoknak megfelelően, az újonnan létesült közművezetékek geodéziai bemérését is végzi. A társaságunkhoz beérkező ivó - és szennyvízbekötések tervdokumentációjának, tartalmaznia kell a geodéziai munkarészeket. A kötelező közműnyilvántartással kapcsolatban előírt geodéziai bemérésekről - a hálózatba bekötést kedvezményező költségére - a szolgáltatónak kell gondoskodnia.

A társaságunk lehetőséget biztosít vízi közmű kivitelezési munkák geodéziai bemérésére is.

 

Beérkező adatok kezelése

A geodéziai bemérést és a munkarészek összeállítását a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet figyelembevételével kell végezni és elkészíteni.

 

A csoportunkhoz beérkező geodéziai dokumentációkat nyomtatott formában és numerikus adathordozón (CD) kell leadni az alábbi tartalom szerint:

A digitális állományok *.dwg formátumban is szükségesek, adott fóliakiosztással.

Aktuális minta *.dwg állomány és a hozzátartozó leírás megtalálható a „Nyomtatványok” között, mely folyamatos frissítés alatt áll.

 

A 3/1979. (Ép. Ért.11.) ÉVM számú utasítás szerint kell a közműtérképeket elkészíteni, valamint szerkesztési szabályait is ez alapján kell figyelembe venni.

 

A beérkező munkák térbeli meghatározó adatait vízszintes értelemben Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV), magassági értelemben balti alapszinthez viszonyított Egységes Országos Magassági Rendszerben (EOMA) kell megadni.

 

Bővebb információért keresse fel Geodéziai csoportunkat, mely a geodezia@dpmv.hu e-mail címen, valamint a 06-29-340-010 (548 mellék)  telefonszámon érhető el.