Számlázási és fizetési szabályok

Számlázási és fizetési szabályok

 

A közműves ivóvíz ellátás esetében a díj elszámolása a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. A szennyvízelvezetés díjának elszámolása – külön mérés hiányában – szintén a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség alapján történik. A szolgáltatónak a vízmérőhelyhez való hozzáférését ellenőrzés, karbantartás és leolvasás céljából a fogyasztónak biztosítania kell.

 

A víziközmű szolgáltatás díjáról a szolgáltató rendszeres időszakonként (jelenleg havonta) számlát bocsát ki a fogyasztónak. A fogyasztó a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kötelezett a számla kiegyenlítésére. A fogyasztó a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kifogással élhet a szolgáltatónál a számla tartalmával kapcsolatban, de annak a kiegyenlítésre nincs halasztó hatálya, kivéve, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

A számla kiegyenlítése – előzetes megállapodás alapján – történhet a számlához csatolt készpénz-átutalási megbízással vagy a fogyasztó által a számlavezető bankjának adott csoportos beszedési megbízással.

A fentieken kívül természetesen lehetőség van az eseti banki átutalással, illetve bármelyik ügyfélszolgálati irodában vagy a központi pénztárban történő készpénzes fizetéssel történő kiegyenlítésre is. A banki átutalásnál közleményként a felhasználó azonosító, valamint a kiegyenlíteni kívánt számla számának feltüntetése szükséges.

Amennyiben a számla kiegyenlítése határidőre nem történik meg és az ezt követő fizetési felszólítás is eredménytelen marad, úgy a szolgáltató a 2011. évi CCIX. törvény 58. §-ában foglalt szankciók (szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése, nem lakossági fogyasztók esetében a szolgáltatási szerződés felmondása) alkalmazására jogosult, továbbá hátralék jogi úton történő behajtását kezdeményezheti.