Ugrás a fő tartalomra

Szennyvízelvezetést érintő fontos jogszabályi változás

FIGYELEM

Szennyvízelvezetést érintő fontos jogszabályi változás.
 

Tisztelt fogyasztók!

 

A jogszabályi környezet módosulása végett az alábbi változásról értesítjük tisztelt ügyfeleinket.

 

1. A házi szennyvízátemelők üzemeltetése (átadást követően) a szolgáltatót terheli.

A 2013. december 3-tól hatályos szabályozás (Magyar Közlöny: 2013. évi 200. szám 458/2013. (XII.2.) Korm. rendelet) szerint a háztartási szennyvizet a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (a továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő) a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése alapvetően az önkormányzat/állam, mint ellátásért felelős feladata, míg a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 85/A. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy például a szivattyúk karbantartási költségei már a szolgáltatót terhelik.


A meglévő és üzemelő szennyvíz beemelőket, illetőleg a 2013. december 3. (tehát a rendelet módosítás hatályba lépése) után a felhasználók által kiépített szennyvíz-beemelőket a társaságunknak át kell vennie üzemeltetésre. Az átvételről kötelező tartalommal előírt jegyzőkönyvet kell felvenni a feleknek [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 85/A. § (3) bek. a)-f) pont].

 

Fontos kiemelni, hogy a karbantartás és javítás költségeit a szolgáltató csak abban az esetben köteles állni, ha a meghibásodás rendeltetésszerű használat ellenére következett be. A nem rendeltetésszerű használatból eredő javítások költsége továbbra is a felhasználókat terheli.

3. Felhasználók kötelezettségei, teendői az átadással kapcsolatosan.

Annak érdekében, hogy a társaságunk a részére előírt kötelezettségeiket teljesíteni tudja, az tisztelt felhasználóknak – a rendelet értelmében – biztosítaniuk kell, hogy társaságunk szakemberei szükség szerint és folyamatosan az ingatlanra bejuthassanak, és a beemelő egységhez - akár célgéppel – hozzáférjenek. A jogszabály a szennyvíz beemelő gépészeti berendezéseinek áramellátását is – türelmi idő meghatározásával – a felhasználó részére írja elő [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 85/A. § (2) bek.].

 

A teljes körű tájékoztatáshoz az is hozzátartozik, hogy amennyiben a felhasználó nem teszi lehetővé, hogy társaságunk munkatársai a hibaelhárítás végett bejusson az ingatlanra, akkor a szennyvíz beemelő meghibásodásából eredő kárért társaságunkat felelősség nem terheli. A szennyvíz beemelők üzemeltetését 2014. február 28-ig át kell adni a Szolgáltatónak.

 

Fentiek értelmében 2013. december 31-ig írásban megkeresünk minden olyan fogyasztónkat ahol társaságunknak tudomása van arról, hogy az ingatlan szennyvizeinek elvezetésére házi beemelőt üzemeltet.

 

Kérjük, hogy amennyiben Ön is rendelkezik szóban forgó házi beemelővel de társaságunk ennek ellenére írásban nem kereste meg szíveskedjen befáradni legközelebbi ügyfélszolgálati irodánkba és átadási szándékát jelezze felénk.

 

Ezt követően az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül társaságunk az átadás-átvételi eljárás időpontjáról tértivevényes levélben értesíteni fogja Önt az átadás-átvétel tervezett időpontjáról.

 

Kérjük, hogy az átadás átvételi eljárás gyorsabb lebonyolításához szíveskedjen kéznél tartani a a szennyvíz beemelő építésekor vagy átvételekor kapott dokumentumokat.