Könyvvizsgáló

A részvénytársaság alapítói által kijelölt könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenek előtt annak megállapításáról, hogy a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a részvénytársaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló kijelölésére a közvagyon védelme érdekében kerül sor a részvénytársaságnál.

A részvénytársaság könyvvizsgálója

Cégnév:           SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:          1211 Budapest, Gyepsor u. 1.

Cégjegyzékszám:          01-09-664113

Kamarai nyilvántartási száma:   001184

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név:     Balogh Ilona

Anyja neve:      Pribusz Ilona

Született:          Budapest, 1966.11.18.

Lakcím:            1213 Budapest, Nyúl u. 14.

Kamarai nyilvántartási száma:   002921

 

A könyvvizsgálót az alapítók öt év időtartamra - 2017. május 10-től 2022. április 6-ig - jelölik.