Előzetes tájékoztatás viziközmű szolgáltatás biztosíthatóságáról