Ugrás a fő tartalomra

Taksony Felhasználói tájékoztató

2024-03-21 13:00

 

3. sorszámú felhasználói tájékoztató

 

Tisztelt taksonyi Felhasználók!

 

 

Taksony Nagyközség ivóvízellátása tárgyában az alábbi tájékoztatást adjuk közre a 2024. március 20. napján megtartott Népegészségügyi Hatóságnál történt egyeztetésről.

 

Az egyeztetésen a hatóság illetékesei, Taksony Nagyközség polgármestere és társaságunk illetékesei vettek részt.

 

A már megküldött tájékoztatások alapján, valamint a rendelkezésre álló vízvizsgálati eredmények alapján Hatóság esélyt lát az elrendelt vízosztás visszavonására az alábbi feltételek együttes és hiánytalan teljesítése esetén.

 

Taksony Nagyközség ivóvízellátásához korábban két egyenértékű fertőtlenítő rendszer került kiépítésre. Normál üzemmenet esetén a klórdioxidos fertőtlenítő ág üzemel, ugyanakkor lehetőség van a nátrium-hipokloritos fertőtlenítés biztosítására is.

Jelen állás szerint, kizárólag ez utóbbi – azaz a nátrium-hipokloritos rendszer – üzemel, mely a klórdioxidos rendszerhez hasonlóan alkalmas a fertőtlenítési feladatok biztosítására a későbbi nagy vízigényű időszakokban is. A klórdioxidos fertőtlenítő rendszer jelenleg üzemen kívül van helyezve.

A víztermelés biztosításában jelenleg is részt tud venni mind az öt darab meglévő vízműkút. Ezek közül a 3. számú kút közvetlenül a hálózatra dolgozik, míg a többi kút vize a víztisztító után kerül a hálózatra betáplálásra. Ez az üzemmenet jelenleg is biztosítja a szolgáltatott ivóvíz vas-, mangán- és arzénmentesítését, miközben megtörténik a kezelt vizek fertőtlenítése is.

 

A vízosztás visszavonásához Társaságunk

  1. Biztosítja a víztisztítási technológia (vas-, mangán- és arzénmentesítő) üzemeltetését és a vizek nátrium-hipokloritos fertőtlenítését.
  2. A vízminőség ellenőrzését Társaságunk külsős laborja végzi, ugyanakkor megtörténik a laborok „összemérése” is, mely során a hatósági valamint Társaságunk laborja közösen, egyidőben meghatározott mintavételi pontokon végez laborvizsgálatokat és a kapott eredményeket ellenőrzés céljából összeveti.

 

A klórdioxidos fertőtlenítés újbóli üzembeállításához Társaságunk

  1. Próbaüzemi tervet készít a klórdioxidos fertőtlenítő rendszer újbóli beüzemelésére. A próbaüzemi tervet jóváhagyásra meg kell küldeni a Népegészségügyi Hatóság részére. A próbaüzem során az egyik térszíni medence leválasztásra kerül a vízellátó hálózatról és a klórdioxidos fertőtlenítésben részesült vizek ebben kerülnek ideiglenesen elhelyezésre a laboratóriumi mintavételezésig. A vizsgálatokat mind Társaságunk laborja, mind a hatóság laborja elvégzi a próbaüzem sikerességének igazolása céljából.
  2. A próbaüzem megkezdése kizárólag a Népegészségügyi Hatóság jóváhagyásával történhet.

 

Összefoglalva tehát, mivel a klorit probléma forrása a klórdioxidos fertőtlenítőhöz köthető ennek kiiktatásával és helyettesítő rendszer alkalmazásával a probléma megszüntetésre került.

Az eredeti fertőtlenítési rendszer beüzemelése pedig, csak a fent előírt feltételek mellett történhet.

 

A módosított üzemrend következtében a településen zavarossá válhat a szolgáltatott víz a csőfalról leváló lerakódások miatt. A jelenséggel (sárgás víz) már az elmúlt napokban is találkozhattak a felhasználók. Ennek eltávolítása – felhasználói bejelentést követően – a hálózat tűzcsapokon keresztül történő átmosásával lehetséges. Ezzel a módszerrel azonban a bekötővezetékekben és a házi vízhálózatban megjelenő elszíneződést okozó anyagokat nem lehet eltávolítani az, kizárólag a felhasználó által történő vízfolyatással távolítható el.

 

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a szolgáltatott víz elszíneződéséről kizárólag a felhasználói bejelentésekből tudunk tudomást szerezni. Amennyiben ilyet tapasztalnak kérjük, jelentsék azt diszpécserszolgálatunk felé a +36 20/479-5450 telefonszámon. Bejelentés (információ) hiányában ugyanis nem tudunk érdemben intézkedi a probléma megszüntetése kapcsán.

 

Az egyeztetés többi részében tájékoztatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy a korábban megküldött kérdésekre a későbbiek folyamán írásbeli válaszokat fogunk kapni.

 

Külön témaként került egyeztetésre a jóváhagyott ellenőrző vizsgálatok eredményeinek közzététele. Ennek kapcsán jelezte a Népegészségügyi Hatóság, hogy a hatályos rendelkezések alapján nem szükséges a jegyzőkönyvek másolatban történő közreadása. A tájékoztatási kötelezettség tekintetében a jellemző komponensekről kell informálni a felhasználókat.

 

 

Gyál, 2024. március 21.

 

Letölthető tájékoztató PDF