Ugrás a fő tartalomra

Taksony Felhasználói tájékoztató

2024-03-19 14:00

2. sorszámú felhasználói tájékoztató

 

Tisztelt taksonyi Felhasználók!

 

 

Taksony Nagyközség ivóvízellátása tárgyában az alábbi újabb részletes tájékoztatást adjuk közre az elmúlt nap eseményeiről.

 

A korábbi (2024.03.13. keltezésű) tájékoztatónk elérhető honlapunkon, Facebook oldalunkon az alábbi hivatkozáson keresztül:

https://dpmv.hu/upload/files/Taksony,%20felhaszn%C3%A1l%C3%B3i%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%200313.pdf

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya (1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu) BP/PNEF/00600-6/2024. iktatószámú 2024. március 14. napján kézhez kapott újabb határozatában a korábban elrendelt vízosztással érintettek körét kiterjesztette a várandósokra, valamint a gyermekkorú lakosságra. Részükre ivásra, főzésre, valamint ételkészítésre 3 liter/fő/nap mennyiségben kell vízosztásról gondoskodnia Társásunknak.

 

Két lajtkocsiból vízosztást biztosítunk a Szent Anna tér 1. szám alatti óvoda előtt, valamint az Iskola utca 3. szám alatti iskola előtt, illetve palackozott vízosztást végzünk a vízmű épületében, a gyermekintézményekben továbbá a védőnők bevonásával a védőnői szolgálatnál. Erről a részletek elérhetőek az alábbi hivatkozáson keresztül:

https://dpmv.hu/upload/files/Taksony,%20v%C3%ADzoszt%C3%A1s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s%200318-t%C3%B3l.pdf

 

A határozatokban foglalt feladatok kapcsán folyamatos az egyeztetés a polgármester úrral. A vízosztás rendjéről tájékoztatás került elhelyezésre a taksonyi ügyfélszolgálatunkon, Társaságunk és az Önkormányzat honlapján, valamint közösségi oldalán, továbbá az Önkormányzat papír alapú tájékoztatást juttatott el valamennyi települési háztartásba, illetve a Dunaharaszti, Bábakalács utcában élők részére is.

 

Jelen állás szerint

 • leürítésre és tisztításra került mind a két térszíni medence;
 • a káliumpermanganát adagoló rendszer tisztítása megtörtént;
 • jelenleg a klórdioxid adagoló kiiktatásával, de nátrium-hipokloritos fertőtlenítés alkalmazásával működik a víztisztító rendszer;
 • a víztornyok vízszintcsökkentése megtörtént a gyorsabb vízcsere biztosítása érdekében;
 • elvégzésre került a klórdioxid adagoló – külsős szerviz által történő – ismételt karbantartása és kalibrációja;
 • megtörtént a klórdioxid adagoló tartályok mosatása;
 • a klóridoxid előállításához szükséges vegyszerek kontroll mérésre eljuttatásra kerültek a gyártó/forgalmazó részére;
 • gyors tesztekkel végzett klorit méréseket folytattunk három ponton (hálózatra kimenő, 100 m3-es víztorony, medence kijövő), az értékek minden esetben megfelelőek (határérték alatti vagy kimutatási határ alattiak) voltak.

 

A hiba forrásának keresése kapcsán szakmai tanácsot kértünk azon víziközmű-szolgáltatók szakembereitől, akik hasonló rendszert üzemeltetnek, valamint bevonásra került a vízosztást elrendelő Népegészségügyi Hatóság is. Valamennyi felvetést/ötletet/elképzelést megvizsgáltunk bármilyen esélytelennek is tűnt, mint hibaforrás.

 

A klorit képződés kizárólag a tisztítástechnológia egy jól meghatározható pontján, illetve azt követően valósulhat meg. Ez a vas-mangán és arzénmentesítést követően, a fertőtlenítést biztosító a klórioxid adagoló és a tisztított víztároló medencék kilépő oldala közötti szakasz. Ennek kapcsán, mint hibaforrás kizárásra került:

 • a két alkalmazott vegyszer, melyből a klórdioxid előállítás történik;
 • az adagoló, mely előállítja a klórdioxidot és a tisztított vízhez juttatja, valamint
 • a tisztított víztároló medencék.

Ezzel lényegében elfogytak a fizikai lehetőségek.

 

Ezt követően a kémiai vizsgálatok kapcsán indultunk el. Kértük, hogy a Népegészségügyi Hatóság 2024. március 12. napján vett vízmintáit ossza meg velünk annak érdekében, hogy azt a saját külsős laborunk is akkreditált vizsgálat alá vethesse. Ezzel lényegében igazolható lenne az is, hogy a hatóság és a külsős laborunk mérési eredménye mennyiben tér el egymástól. Fontos megjegyezni, hogy a klorit tartalom vizsgálatára levett minták előírásnak megfelelő (fagyasztásos) tárolás mellett is csupán 14 napig tárolhatóak. A korábbi vízminta megosztására vonatkozó kérésünk a Népegészségügyi Hatóság szóban elutasította.

 

Tájékoztattuk a hatóságot, hogy a következő saját vizsgálatunkra 2024. március 19-én fog sor kerülni a vízellátó rendszer 5 jellemző pontján. Ezeken a helyeken általános vízkémia (vas, mangán, arzén, stb.) illetve klorit tartalom kerül vizsgálatra. Ennek kapcsán kértük, hogy a Népegészségügyi Hatóság is végezzen további ivóvízvizsgálati méréseket akár velünk közösen, akár tőlünk függetlenül a települési vízellátó rendszeren. Ezt a kérésünk a hatóság szóban szintén elutasította.

 

A 2024. március 13. napján Társaságunk külsős laboratóriuma vízmintát vett

 • a vízműtelepet elhagyó, hálózatra kimenő kezelt vízből,
 • az I. és a II. számú térszíni tárolóból, valamint
 • a Szent Anna tér 1. szám alatti óvodából.

 

Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy a mintavételezést megelőző napon a Népegészségügyi Hatóság tájékoztatását követően a klórdioxid adagoló már leállításra került, így a minta eredményei ezt az állapotot tükrözik. Az eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Mintavétel helye

Határérték

(mg/l)

Mért érték

(mg/l)

Kimenő kezelt víz

0,25

<0,02

Medence I.

<0,02

Medence II.

<0,02

Szent Anna tér 1.

0,03

 

 

Birtokunkban van tehát egyetlen (4 mintából álló) akkreditált vizsgálat eredménye, mely szerint a nem üzemi működés mellett a szolgáltatott ivóvíz klorit tartalma három esetben kimutatási határ alatti (<0,02 mg/l), egy esetben pedig messze határérték alatti.

 

Az időközben összegyűlt számos műszaki, jogi, felhasználói kérdés kapcsán személyes egyeztetést kértünk a Népegészségügyi Hatóságtól, melyre hétfőn pozitív válasz érkezett. Az egyeztetés a hatóság székházában kerül megtartásra 2024. március 20. napján 14 órai kezdettel. Az egyeztetésen Társaságunk valamennyi illetékes vezetője, valamint a polgármester úr és a jegyző asszony fog részt venni. Ennek eredményéről természetesen tájékoztatást fogunk adni. A teljesség igénye nélkül közreadjuk az eddig összegyűlt kérdéseket, melyre várjuk a Hatóság válaszát. Reméljük ezek megválaszolásával nem marad nyitott felhasználói kérdés.

 

 • A február 20. napján levett vízminták laborvizsgálata mikor kezdődött el?
 • Tekintve, hogy a minta fagyasztott állapotban is csupán két hétig tárolható, mikor született meg az első előzetes eredmény a minta klorit tartalmát illetően?
 • Amikor az első előzetes klorit tartalomra vonatkozó eredmény megszületett, miért nem került tájékoztatásra Társaságunk?
 • Mikor állt rendelkezésre a véglegesnek tekinthető laboreredmény a 2024. február 20. napján vett vízminta kapcsán?
 • Mikor kapja meg Társaságunk a teljes, Hatóság által vett vízminta vizsgálati jegyzőkönyvet?
 • Miért csupán 21 nappal később értesült első alkalommal Társaságunk az extrém határérték túllépésről?
 • Miért nem kaphatunk osztott mintát a 2024. március 12. napján vett vízmintából annak érdekében, hogy azt a saját külsős akkreditált laborunkkal is bevizsgáltathassuk?
 • Milyen mennyiségű vegyszer adagolás okozhatta a határérték feletti klorit tartalom megjelenését az ivóvízhálózatban?
 • Milyen élettani hatása lehetséges a határérték feletti klorit tartalomnak a felhasználókra nézve? (meglehetősen szegényes a rendelkezésre álló szakirodalom)
 • Milyen feltételek teljesítése mellett lehetséges a klórdioxidos fertőtlenítés újbóli üzembeállítása?
 • Milyen feltételek teljesítése mellett lehetséges az elrendelt vízosztás visszavonása?
 • Mikor várható, hogy Hatóság ismételten vízmintavételezést folytat a települési ivóvízrendszeren?
 • A Hatóság nyitott-e egy a témában szervezett lakossági fórumon történő részvételre?
 • Miért csak a gyermekintézmények részére került elsőként elrendelésre a vízosztás?
 • Miért csak a várandósok és a gyermekkorú lakosság részére került később kibővítésre a vízosztás?
 • Kit tekint a Hatóság gyermekkorúnak?
 • Miért csak az érintetteket köteles tájékoztatni a víziközmű-szolgáltató?
 • Köteles-e a víziközmű-szolgáltató az összes vízminőségi laboreredményt közzé tenni a honlapján?
 • Köteles-e a víziközmű-szolgáltató minden háztartása elszállítani a palackozott vizet?
 • Házi ivóvíztisztítóval, szűrővel vagy forralással eltávolítható vagy csökkenthető az ivóvíz klorit tartalma?

 

 

Gyál, 2024. március 18.

Letölthető Tájékoztató PDF

Letölthető Jegyzőkönyv PDF