Ugrás a fő tartalomra

"Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők tanulmányi verseny 2

2022-05-31 10:39

Felhívás „Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők 2.0” tanulmányi versenyre

 

Előzmények

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel és a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt– vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 107 970 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást nyert projekt kódszáma és címe: KEHOP-2.1.7-19-2019-00017-„Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában”.

A projekt célja, hogy a minőségi víz- és víziközmű-szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása és fenntartása érdekében különböző tevékenységeken keresztül felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy mit tehetnek egyénileg is azért, hogy az egészséges ivóvíz a következő generációk számára is természetes és elérhető legyen.

 

1.A tanulmányi verseny kiírója

 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DPMV ZRt.) és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VASIVÍZ ZRt.).

 

2.A tanulmányi verseny céljai

 

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

 • a vízbázisvédelem különböző aspektusaira,
 • a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére,
 • a takarékos vízfelhasználásra,
 • a klímaváltozás és a vízgazdálkodás kapcsolatára,
 • csapadékvíz hasznosítás a háztartásban.

 

3.A tanulmányi verseny célcsoportjai

 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkezők a következő korcsoportokban (iskolai tagozatokon tanulók):

 • az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
 • az általános iskola felső tagozatán tanulók,
 • középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

 

4.A tanulmányi verseny témakörei

 

A feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:

 • a Föld vízkészlete,
 • a víz körforgásának és a klímaváltozás összefüggései,
 • tudatos vízfogyasztás,
 • tudatos csatornahasználat,
 • víztakarékosság,
 • csapadékvíz-hasznosítás a háztartásban: miért és hogyan gyűjtsük a csapadékvizet.

 

5.A tanulmányi versenyen való részvétel módja

 

A verseny a következő módokon kerül kiírásra és megszervezésre:

 

a.Online módon, egy mobil applikáció segítségével

 

A mobil applikáció neve V-Go, mely letölthető IOS és Android operációs rendszerű telefonokra is a következő linkeken (kattintani a „ctrl” billentyű egyidejű használatával szükséges):

Az applikáció honlapról is elérhető, ezért olyan készülékről is használható, amelyik nem mobil eszköz. A honlap elérhetősége: v-go.hu „Web-applikáció”

A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja:

Jelentkezni a V-GO mobil vagy webes (honlapos) applikáción keresztül történő regisztrációval lehet. Az applikáció leírása a felhívás mellékleteként érhető el. A regisztráció egyben a versenyre történő jelentkezést is jelenti. A jelentkezést (regisztrációt) követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell.

A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen. Online módon egyénileg és intézményi szervezésben is lehetséges részt venni a versenyben.

 

 

b.Offline kérdőív kitöltésével

 

Erre akkor van lehetőség, ha egy iskola és/vagy az ott tanulók nem rendelkezik elegendő, Internet hozzáféréssel bíró IT eszközzel (PC, laptop, mobiltelefon, tablet stb.).

 

A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja:

Először az intézmény jelzi részvételi szándékát a vizorzok1.0@gmail.com címen, a tárgyban megjelölve „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0”.

A papír alapon biztosított tesztlapon a jelentkezési adatok megadását követően megjelenő kérdésekre történő válaszadással vesz részt a tanuló a versenyen. A kitöltött tesztlapokat az iskola által kijelölt pedagógus juttatja el a felhívás kiírójához.

 

6.Határidők, a tanulmányi verseny időtartama

 

„Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0” küldetés tesztje 2022. június 1 és 2022. október 30. között tölthető ki.

 

7.Szülői hozzájárulás

 

Fontos tudni: ha 16 év alatti diák regisztrál, akkor szükség van a szülő hozzájárulására ahhoz, hogy részt vegyen a versenyben.

A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot fénykép formátumban

fel kell tölteni az applikáció megfelelő helyére, amelynek elérhetősége: v-go.hu „Profilom/beállítások/szülői nyilatkozat feltöltése”.  A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozat az APP-ba feltöltésre kerül, illetve – intézményi szervezés esetében – az iskolába leadásra kerül.

Az offline részvétel esetében a szülői nyilatkozatot a résztvevő iskolájába kell eljuttatni minden 18. életévét be nem töltött résztvevőnek.  Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, a regisztrációja és összes tevékenysége a rendszerből törlésre kerül.

 

 

8.A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége

 

 

A VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén:

 

https://www.vasiviz.hu/hu/c%C3%A9g%C3%BCnkr%C5%91l/projektek-folyamatban/kehop-2.1.7-19/del-pesti-vasi-vizorzok

 

A DPMV ZRt. szolgáltatási területén:  https://dpmv.hu/hirek/del-pesti-vasi-vizorzok-ketto

 

9.A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

 

 • tanulmányi versenyfelhívás,
 • a V-GO applikáció letöltésének és használatának ismertetője,
 • pályázatra jogosult települések listája, ahonnan kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

Az applikáció segítségével történő részvétel esetében a dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

 

10.Az értékelés szempontjai

 

 • jó válaszok aránya,
 • a kitöltés időtartama.

 

 

11.Díjazás és eredményhirdetés

 

Az eredményhirdetésre a Felhívásra történő jelentkezés zárását követően kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.

Korcsoportonként (iskolai tagozatonként) az az első 3 versenyző kap díjat, akik a legtöbb jó megoldást adják és leggyorsabban töltik ki a tesztet.

Díjazásban részesül továbbá az az első három intézmény, ahonnan  -  a tanulói létszámokat figyelembe véve -, a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.

 

12.További információk

 

További információk a vizorzok1.0@gmail.hu e– mail címen kérhetők. Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0”.

 

13.A módosítás joga

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

 

14.Háttéranyagok a felkészüléshez

 

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/vizipari_agazati_tanulmany

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/magyarorszag_viztarolo_medencei_tornyai

https://www.aprolepes.hu/zold-puska/zoeldtantargyak/viztakarekossag/301-vizlabnyom

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/miert_fontos_a_tiszta_ivoviz

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://www.vasiviz.hu/hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/v%C3%ADzell%C3%A1t%C3%A1s

https://www.vasiviz.hu/hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/szennyv%C3%ADzelvezet%C3%A9s-%C3%A9s-tiszt%C3%ADt%C3%A1s

https://dpmv.hu/upload/files/kiskate_2016_03.pdf

https://dpmv.hu/upload/files/csatornahasznalati_illemtan.pdf

https://fna.hu/tema/161

Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (első sorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).

 

15.A tanulmányi verseny szervezője

 

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végzi a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. megbízásából.

 

Sikeres részvételt kívánunk!

INDUL MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ONLINE FENNTARTHATÓSÁGI DIÁKPROGRAMJA A V-GO, – CSATLAKOZZ TE IS!

 

VEDD FEL A KESZTYŰT A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, A VÍZPAZARLÁS ELLEN, ÉS VEGYÉL RÉSZT A TANULMÁNYI VERSENYBEN!

Csupán 8-10 percet kell eltöltened egy új Applikációban, vagy annak honlapos tükörpárján, és máris Te lehetsz az ország egyik legjobb klímavédelmi ügynöke.

A Virtuális Erőmű Program (VEP) szakemberei több más innovációval együtt elkészítettek egy új digitális oktatási platformot (V-GO), amely web-es (honlapos) és APPlikációs megoldással épít fenntartható közösségeket.

 

A V-GO applikáció használata

1. Hol található meg az applikáció (App)?

A V-GO applikáció letölthető IOS és Android operációsrendszerű telefonokra, de elérhető a v-go.hu honlapon is a következő linkeken: 

2. Regisztráció

Az applikációba egyszerűen, kétféleképpen lehet regisztrálni:

 1. Létrehozunk egy teljesen új profilt e-mail címünk és egy jelszó megadásával.
 2. A már meglévő Google vagy Facebook fiókunkon keresztül regisztrálunk.

 

Fontos tudni: ha 16 év alatti diák regisztrál, akkor szükség van a szülő hozzájárulására ahhoz, hogy részt vegyen a versenyben.

 

A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot fénykép formátumban fel kell tölteni az applikáció megfelelő helyére, amelynek elérhetősége: v-go.hu „Profilom/beállítások/szülői nyilatkozat feltöltése”.  A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozat az APP-ba feltöltésre kerül. Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, akkor a regisztrációja és összes tevékenysége a rendszerből törlésre kerül.  

 

3. Az applikáció használata

A regisztrációt és a bejelentkezést követően a képernyőn négy küldetés jelenik meg: „Fenntartható közösségek-VEP”, „Klímabajnok” és „Vízőrzők”, mellett, piros zászlóval jelezve „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0”. A piros zászlóval jelzet küldetéssel lehet részt venni a tanulmányi versenyen.

A „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0” küldetés elérhetősége:

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási területén élők és az itt található iskolák számára meghirdetett tanulmányi verseny:

 

https://www.vasiviz.hu/hu/c%C3%A9g%C3%BCnkr%C5%91l/projektek-folyamatban/kehop-2.1.7-19/del-pesti-vasi-vizorzok

https://dpmv.hu/hirek/del-pesti-vasi-vizorzok

 

A „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők 2.0” küldetésre kattintva először egy rövid ismeretterjesztő videó jelenik meg, amelynek megtekintését követően válnak elérhetővé a küldetés/teszt kérdései. Egy küldetés 10 kérdésből áll, a kérdésekre egy helyes válasz adható. Mindegyik küldetés egyszer teljesíthető. Az eredmény az APP-ban a „Profilom/beállítások” menü pontban megtalálható.

 

A Mi6 ügynökség vészhívása megérkezett: veszélyben a bolygó!
Diego007 az ügynök egér újra meg kell, hogy mentse az egész teremtett világot - ezzel a jövő generációit.
Harca során: a fiatalok segítségével megkeresi az anyag- és energia-megtakarításokat - ezzel megelőzve a hulladékok képződését, az energia és az ivóvíz pazarlást.

 

4. Megosztás

Diego007 sikere csak eltökélt támogatónők és elszánt ügynökök segítségével lehetséges - hiszen barátok és segítség nélkül minden hős elbukna. Ezért erős fenntarthatósági közösség – a Mi6 fenntarthatósági ügynöki hálózat szervezését is támogatja az APP.

5. Támogató funkciók

 • Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK): Az APP megfelelő menü pontjára kattintva jelennek meg a gyakran ismételt kérdések.
 • Helpdesk: Chatbot alkalmazással itt lehet feltenni a V-GO alkalmazásával, használatával kapcsolatos kérdéseket.
 • Mentortanár: Chatbot segítségével módszertannal kapcsolatos kérdéseket lehet itt feltenni.

              

 

                  https://www.v-go.hu/

                  http://www.mi6.hu/hirek/v-go-app

                  https://www.facebook.com/vgoapp/

                  e-mai: v-go@mi6.hu

 

A V-GO applikáció támogatói

Résztvevő települések listája

Alsószölnök
Alsóújlak
Andrásfa
Apátistvánfalva
Áporka
Bajánsenye
Balogunyom
Bejcgyertyános
Bérbaltavár
Boba
Borgáta
Bozzai
Bozsok
Bögöt
Bögöte
Bucsu
Cák
Celldömölk
Csákánydoroszló
Csánig
Csehi
Csehimindszent
Csempeszkopács
Csénye
Csepreg
Csipkerek
Csönge
Csörötnek
Daraboshegy
Délegyháza
Dozmat
Döbörhegy
Döröske
Duka
Dunavarsány
Ecser
Egervölgy
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőcsatár
Felsőmarác
Felsőpakony
Felsőszölnök
Gasztony
Gencsapáti
Gérce
Gersekarát
Gyál
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Győrvár
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúpereszteg
Ikervár
Iklanberény
Inárcs
Ispánk
Ivánc
Ják
Jákfa
Jánosháza
Káld
Kám
Karakó
Katafa
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemestaródfa
Kenéz
Kenyeri
Kercaszomor
Kerepes
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kiskunlacháza
Kisrákos
Kissomlyó
Kistarcsa
Kisunyom
Kiszsidány
Kondorfa
Köcsk
Körmend
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Külsővat
Lócs
Lukácsháza
Maglód
Magyarföld
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Majosháza
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mikosszéplak
Molnaszecsőd
Nádasd
Nagygeresd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nagysimonyi
Nagytarcsa
Nagytilaj
Nárai
Narda
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Nick
Nyőgér
Ócsa
Olaszfa
Ólmod
Orfalu
Ostffyasszonyfa
Oszkó
Ölbő
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pácsony
Pankasz
Pápoc
Pécel
Pecöl
Perenye
Peresznye
Péteri
Petőmihályfa
Pinkamindszent
Pornóapáti
Porpác
Pósfa
Pusztacsó
Püspökmolnári
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábapaty
Rábatöttös
Rádóckölked
Ramocsa
Rátót
Répcelak
Rönök
Rum
Salköveskút
Sárfimizdó
Sárvár
Sitke
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Sótony
Söpte
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szeleste
Szemenye
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szombathely
Szőce
Taksony
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Telekes
Tokorcs
Tompaládony
Tormásliget
Torony
Tömörd
Uraiújfalu
Üllő
Vámoscsalád
Vasalja
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vassurány
Vasvár
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vát
Vecsés
Velem
Velemér
Vép
Viszák
Vönöck
Zsédeny
Zsennye