Csatorna rákötési moratórium

2022-05-31 10:39

 

TÁJÉKOZTATÁS CSATORNA RÁKÖTÉSI MORATÓRIUMRÓL


A dunavarsányi szennyvíztisztító telep tisztítási kapacitása elérte a vízjogi engedélyben szereplő maximális kapacitását. A közelmúltban lezárt telepfejlesztés célja, a telep tisztítási hatásfok növelése és a tisztított szennyvíz minőségének javítása volt, mely során az aktuális népességi és szennyvízkibocsátási adatok kerültek figyelembevételre. Az utóbbi évek agglomerációban történt lakossági növekedése és a megváltozott építkezési szokások (telek megosztások, többlakásos társasházak) eredményeként, a tervezés során kalkulált hidraulikus kapacitás az új szennyvíztisztító telep megépülését és átadását követően elfogyott. Annak érdekében, hogy a fent leírt probléma a jövőben a települések fejlődése szempontjából ne legyen akadályozó tényező; a telep kapacitását bővíteni szükséges. A kapacitásvizsgálati tanulmány elkészült és jelenleg is hatósági engedélyeztetés illetve annak kivitelezése előkészítés alatt áll.

Az idő alatt, amíg a hatósági engedélyeztetés tart, valamint a szükséges fejlesztési intézkedések megvalósulása folyamatban van, további csatorna rákötési nyilatkozatokat (igénybejelentéseket, közmű-állásfoglalásokat) KORLÁTOZOTTAN áll módunkban kiadni.
A csatorna rákötések engedélyezése és nyilatkozatok kiadása az alábbi feltételek figyelembevételével történik:

•    Befogadjuk azoknak a csatorna rákötési igényét, akik az igénybejelentésüket illetve a fejlesztéssel érintett területen a kapacitáslekötésüket 2020. november 15-ig jelezték és érvényes (2 éven belüli) befogadói nyilatkozattal/közmű-elláthatósági nyilatkozattal/igénybejelentővel rendelkeznek.
•    Befogadjuk azoknak a csatorna rákötési igénybejelentő kérelmét, akiknek ingatlanán már megvalósult beruházás/fejlesztés keretein belül korábban engedélyezett szennyvíz-bekötővezeték (beállás) kiépítésre került (kiviteli/megvalósulási terveken szerepel), továbbá az Önkormányzat/Településüzemeltetés/Társulat felé a szükséges hozzájárulásokat rendezték. Ilyen például: RSD projektben érintett ingatlanok, Dunavarsányban Epres utca és térsége, Taksonyban Farkas lakópark stb.
•    Akik érvényes településfejlesztési szerződéssel rendelkeznek és a szükséges kapacitásokat korábban már lekötötték, valamint a beruházás megvalósítási folyamatban van.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden esetben figyelembe kell venni:

1.    Az adott település Helyi Építési Szabályzatában foglalt beépítést.
2.    A csatornahálózat kiépítésekor rendelkezésre álló maximális kapacitást, különös tekintettel vákuumos rendszer esetén.
3.    A terület műszaki alkalmasságát.

Az igénybejelentések minden esetben egyedileg kerülnek elbírálásra!

A csatorna rákötési moratórium az alábbi településeket érinti:


ÁPORKA
DÉLEGYHÁZA
DUNAVARSÁNY
MAJOSHÁZA
SZIGETSZENTMÁRTON
TAKSONY


2020. november 15-től csak a fentiekben leírtak alapján áll módunkban nyilatkozatokat kiadni. A szükséges eljárások folyamatban vannak, a kivitelezések csak ezután kezdhetők meg.

A moratórium előreláthatóan 2023. március 31-ig érvényben marad.


Kérjük tájékoztatásunk elfogadását és a fentiek szíves tudomásulvételét!


Dunavarsány, 2022. május 25.


Horváth Attila

Vezérigazgató

PDF dokumentum letöltése