Dél-Pesti - Vasi Vízőrzök

2021-05-21 18:00

 

Felhívás „Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők” tanulmányi versenyre


Előzmények


A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel és a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt– vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 107 970 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt célja, hogy a minőségi víz- és víziközmű-szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása és fenntartása érdekében különböző tevékenységeken keresztül felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy mit tehetnek egyénileg is azért, hogy az egészséges ivóvíz a következő generációk számára is természetes és elérhető legyen.


1.    A tanulmányi verseny kiírója

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2.    A tanulmányi verseny céljai

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:
-    a vízbázisvédelem különböző aspektusaira,
-    a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére,
-    a takarékos vízfelhasználásra,
-    a klímaváltozás és a vízgazdálkodás kapcsolatára.

3.    A tanulmányi verseny célcsoportjai

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkezők a következő korcsoportokban:

-    az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
-    az általános iskola felső tagozatán tanulók,
-    középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

4.    A tanulmányi verseny témakörei

A tesztek, kvízek, feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:

-    fenntartható vízgazdálkodás - takarékos vízhasználat a háztartásban,
-    a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások,
-    víztakarékos magatartás.

5.    A tanulmányi versenyen való részvétel módja

A verseny online módon kerül megszervezésre, egy mobil applikáció segítségével.

A mobil applikáció neve V-Go, mely letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a következő linkeken

IOS Applikáció

Android Applikáció

6.    A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja

Jelentkezni a V-GO mobil applikáción keresztül történő regisztrációval lehet. Az applikáció leírása a felhívás mellékleteként érhető el. A jelentkezést (regisztrácót) követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Dél-Pesti – Vasi Vízőrzők” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell.

A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen.

7.    Határidők, a tanulmányi verseny időtartama

A „Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők” küldetés tesztje 2021. október 22-ig tölthető ki.
A verseny időtartama: 2021. május 22 – 2021. október 22.

8.    Szülői hozzájárulás

Fontos, hogy amennyiben 16 év alatti diák regisztrál, úgy szükség van a szülő hozzájárulásához, amit egy nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével tudnak megtenni!
A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot a v-go@mi6.hu e-mail címre kell visszaküldeni. Az e-mail tárgyában a tanuló nevét fel kell tüntetni. A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a küldetésekben, azonban a küldetésekben elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha visszaérkezik a szülői nyilatkozat. Amennyiben ez nem történik meg a 16 év alatti diákok esetében, úgy a regisztrációjuk és összes tevékenységük törölve lesz a rendszerből! A szülői nyilatkozatot a Küldetés teljesítését követő 14 napon belül el kell küldeni a megadott e-mail címre!

9.    A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége

Link: Vasivíz, DPMV

10.    A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

-    tanulmányi versenyfelhívás,
-    a V-GO applikáció letöltésének és használatának ismertetője,
-    pályázatra jogosult települések listája, ahonnan kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

11.    Az értékelés szempontjai

-    jó válaszok aránya,
-    a kitöltés időtartama,
-    hány új versenyző/játékos került meghívásra a versenyző által.

12.    Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre 2021. novemberében kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.

Korcsoportonként az az első 5 versenyző kap jutalmat, akik a legjobban és leggyorsabban töltik ki a tesztet. Továbbá korcsoportonként 1 fő versenyző részesül ajándékban, akik a legtöbb versenyzőt hívták meg a versenybe.
Jutalomban részesülnek azok az iskolák is, az első öt, ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.

13.    További információk

További információk a vizorzok.vgo@gmail.com e – mail címen és a +36301641150 telefonszámon kérhetők.  

14.    A módosítás joga

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

15.    Háttéranyagok a felkészüléshez

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/vizipari_agazati_tanulmany

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/magyarorszag_viztarolo_medencei_tornyai

https://www.aprolepes.hu/zold-puska/zoeldtantargyak/viztakarekossag/301-vizlabnyom

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/miert_fontos_a_tiszta_ivoviz

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja


Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (első sorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).

16.    A tanulmányi verseny szervezője

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végzi a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. megbízásából.

Sikeres részvételt kívánunk!