Dél-Pesti - Vasi Vízőrzök

2021-05-21 18:00

 

Felhívás „Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők” tanulmányi versenyre


Előzmények


A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel és a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt– vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 107 970 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt célja, hogy a minőségi víz- és víziközmű-szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása és fenntartása érdekében különböző tevékenységeken keresztül felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy mit tehetnek egyénileg is azért, hogy az egészséges ivóvíz a következő generációk számára is természetes és elérhető legyen.


1.    A tanulmányi verseny kiírója
 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DPMV ZRt.) és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VASIVÍZ ZRt.).


2.    A tanulmányi verseny céljai

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:
-    a vízbázisvédelem különböző aspektusaira,
-    a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére,
-    a takarékos vízfelhasználásra,
-    a klímaváltozás és a vízgazdálkodás kapcsolatára.

3.    A tanulmányi verseny célcsoportjai

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkezők a következő korcsoportokban:

-    az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
-    az általános iskola felső tagozatán tanulók,
-    középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

4.    A tanulmányi verseny témakörei

A tesztek, kvízek, feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:

-    fenntartható vízgazdálkodás - takarékos vízhasználat a háztartásban,
-    a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások,
-    víztakarékos magatartás.

5.    A tanulmányi versenyen való részvétel módja

A verseny online módon kerül megszervezésre, egy mobil applikáció segítségével.

A mobil applikáció neve V-Go, mely letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a következő linkeken

IOS Applikáció

Android Applikáció

Az applikáció honlapról is elérhető, ezért nem mobil eszközről is használható.
A honlap elérhetősége: v-go.hu „Web-applikáció”


6.    A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja

Jelentkezni a V-GO mobil vagy webes (honlapos) applikáción keresztül történő regisztrációval lehet. Az applikáció leírása a felhívás mellékleteként érhető el. A regisztráció egyben a versenyre történő jelentkezést is jelenti. A jelentkezést (regisztrácót) követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Dél-Pesti – Vasi Vízőrzők” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell. 

A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen.

7.    Határidők, a tanulmányi verseny időtartama

A "Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők" küldetés tesztje 2022. március 31-ig tölthető ki. 

8.    Szülői hozzájárulás

Fontos tudni: ha 16 év alatti diák regisztrál, akkor szükség van a szülő hozzájárulására ahhoz, hogy részt vegyen a versenyben. 

A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot fénykép formátumban fel kell tölteni az applikáció megfelelő helyére, amelynek elérhetősége: v-go-hu „Profilom/beállítások/szülői nyilatkozat feltöltése”.  A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozat az APP-ba feltöltésre kerül. Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, a regisztrációja és összes tevékenysége a rendszerből törlésre kerül.
 
Off-line verseny esetében a jelentkezési lapot e-mailben vagy személyesen kapja meg a résztvevő, amelyet a vizorzok1.0@gmail.com e-mail címre kell visszaküldeni. 
 

9.    A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége

Link: Vasivíz, DPMV

10.    A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája

-    tanulmányi versenyfelhívás,
-    a V-GO applikáció letöltésének és használatának ismertetője,
-    pályázatra jogosult települések listája, ahonnan kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

11.    Az értékelés szempontjai

-    jó válaszok aránya,
-    a kitöltés időtartama,
-    hány új versenyző/játékos került meghívásra a versenyző által.

12.    Eredményhirdetés
 

Az eredményhirdetésre a Felhívásra történő jelentkezés zárását követően kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain. 
 
Korcsoportonként az az első 5 versenyző kap jutalmat, akik a legjobban és leggyorsabban töltik ki a tesztet. Továbbá korcsoportonként 1 fő versenyző részesül ajándékban, akik a legtöbb versenyzőt hívták meg a versenybe.
 
Jutalomban részesülnek azok az iskolák is, az első öt, ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.
 

13.    További információk
 

További információk a v-go@mi6.hu vagy a vizorzok1.0@gmail.com e – mail címen kérhetők. Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők”.
 

14.    A módosítás joga

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.15.    Háttéranyagok a felkészüléshez

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/vizipari_agazati_tanulmany

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/magyarorszag_viztarolo_medencei_tornyai

https://www.aprolepes.hu/zold-puska/zoeldtantargyak/viztakarekossag/301-vizlabnyom

https://www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/a_vizrol/tudnivalok_kisiskolasoknak/miert_fontos_a_tiszta_ivoviz

https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/a_szennyviztisztitas_technologiaja


Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (első sorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).

A tanulmányi versenyre történő felkészülést óravázlatok segítik, amelyek jelen Felhívás mellékleteként érhetők el.

16.    A tanulmányi verseny szervezője
 

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végzi a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. megbízásából.
 

Sikeres részvételt kívánunk!