Ugrás a fő tartalomra

Dél-Pesti - Vasi Vízőrzök

2021-05-21 18:00

 

Felhívás „Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők” tanulmányi versenyre


Előzmények

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel és a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű ZRt– vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 107 970 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja, hogy a minőségi víz- és víziközmű-szolgáltatás, csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása és fenntartása érdekében különböző tevékenységeken keresztül felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy mit tehetnek egyénileg is azért, hogy az egészséges ivóvíz a következő generációk számára is természetes és elérhető legyen.

 

1.      A tanulmányi verseny kiírója
 
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
 
2.      A tanulmányi verseny céljai
 
A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:
-          a vízbázisvédelem különböző aspektusaira,
-          a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére,
-          a takarékos vízfelhasználásra,
-          a klímaváltozás és a vízgazdálkodás kapcsolatára.
 
3.      A tanulmányi verseny célcsoportjai
 
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkezők a következő korcsoportokban:
-          az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
-          az általános iskola felső tagozatán tanulók,
-          középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.
 
4.      A tanulmányi verseny témakörei
 
A tesztek, kvízek, feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:
-          fenntartható vízgazdálkodás - takarékos vízhasználat a háztartásban,
-          a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások,
-          víztakarékos magatartás.
 
5.      A tanulmányi versenyen való részvétel módja
 
A verseny online módon kerül megszervezésre, egy mobil applikáció segítségével.
A mobil applikáció neve V-Go, mely letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a következő linkeken (kattintani a „ctrl” billentyű egyidejű használatával szükséges):  
  
IOS Applikáció                             Android Applikáció
  
Az applikáció honlapról is elérhető, ezért nem mobil eszközről is használható. A honlap elérhetősége: v-go.hu „Web-applikáció”
 
A tanulmányi versenyben off-line módon is részt lehet venni jelentkezési lap és papíralapú teszt kitöltésével. Az off-line verseny a köznevelési intézményekben kerül megszervezésre.
 
6.      A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja
 
Jelentkezni a V-GO mobil applikáción keresztül történő regisztrációval lehet. Az applikáció leírása a felhívás mellékleteként érhető el. A jelentkezést (regisztrácót) követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Dél-Pesti – Vasi Vízőrzők” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell.
A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen.
Az off-line versenyre történő jelentkezés, jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.
 
7.      Határidők, a tanulmányi verseny időtartama
 
A „Dél – Pesti – Vasi Vízőrzők” küldetés tesztje 2022. március 31-ig tölthető ki. A teszt kitöltésének új határideje: 2022. május 31.
 
8.      Szülői hozzájárulás
 
Fontos tudni: ha 16 év alatti diák regisztrál, akkor szükség van a szülő hozzájárulására ahhoz, hogy részt vegyen a versenyben.
A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot fénykép formátumban fel kell tölteni az applikáció megfelelő helyére, amelynek elérhetősége: v-go-hu „Profilom/beállítások/szülői nyilatkozat feltöltése”.  A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozat az APP-ba feltöltésre kerül. Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, a regisztrációja és összes tevékenysége a rendszerből törlésre kerül.
 
Off-line verseny esetében a jelentkezési lapot e-mailben vagy személyesen kapja meg a résztvevő, amelyet a vizorzok1.0@gmail.com e-mail címre kell visszaküldeni.
 
9.      A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége
 
A VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén:
https://www.vasiviz.hu/hu/c%C3%A9g%C3%BCnkr%C5%91l/projektek-folyamatban/kehop-2.1.7-19/del-pesti-vasi-vizorzok
 
A DPMV ZRt. szolgáltatási területén: https://dpmv.hu/hirek/del-pesti-vasi-vizorzok
 
10.      A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája
 
 
A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.
 
11.  Az értékelés szempontjai
 
-          jó válaszok aránya,
-          a kitöltés időtartama,
-          hány új versenyző/játékos került meghívásra a versenyző által.
 
12. Eredményhirdetés
 
Az eredményhirdetésre 2021. novemberében kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.
Korcsoportonként az az első 5 versenyző kap jutalmat, akik a legjobban és leggyorsabban töltik ki a tesztet. Továbbá korcsoportonként 1 fő versenyző részesül ajándékban, akik a legtöbb versenyzőt hívták meg a versenybe.
Jutalomban részesülnek azok az iskolák is, az első öt, ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.
 
13. További információk
 
További információk a v-go@mi6.hu e – mail címen kérhetők. Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Dél-Pesti-Vasi Vízőrzők”.
 
14. A módosítás joga
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.
 
15. Háttéranyagok a felkészüléshez
 
A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:
Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (első sorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).
 
 
16. A tanulmányi verseny szervezője
 
A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. végzi a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. megbízásából.
 
Sikeres részvételt kívánunk!