Ugrás a fő tartalomra

Tájékoztatás - A nagytarcsai szennyvízkiöntések kapcsán

2018-07-17 11:25

Tájékoztatás
a nagytarcsai szennyvízkiöntések kapcsán
(2018. július 14-17.)


Tisztelt Felhasználók!

A 2018. július 14-17. közötti Kistarcsa és Nagytarcsa területén jelentkező szennyvízkiöntésekről az alábbi tájékoztatást adjuk.

2018. július 14-én 10 órakkor lakossági bejelentés alapján szennyvízkiöntésről értesültünk Kistarcsa területén. A szennyvízkiöntés a Nagytarcsai út menti magánterületen (0257/26 hrsz.) volt, mely a nagytarcsai 200 ac. szennyvíznyomóvezeték meghibásodása miatt következett be. A nyomóvezetéken a csőtörés az egyik légtelenítő aknában lévő elkorrodált acélvezetékszakaszon következett be.
Kollégáink a helyszínre érkezést követően megkezdték a hiba elhárítását, mely több lépésben valósult meg.
Első körben ideiglenesen került helyreállításra (hiba helyének lokalizálása, a fedlap lehegesztésével) a nyomócső. Ez az ideiglenes megoldás azonban csak 2018. július 15. (vasárnap) estig tartott ki.
Végleges megoldásként (2018.07.16.) a nyomóvezetéket kiszakaszolást követően a légtelenítő aknában a hibás vezetékszakaszt (kb. 3,5 m3 beton felhasználásával) körbe-betonoztuk. A beton szilárdulását követően volt lehetőség a szennyvíznyomócső újbóli beüzemelésére (nyomás alá helyezésére). A nyomóvezeték beüzemelése 2018. július 17-én 6:00-kor történt meg. A tesztek során további szivárgást/elfolyást nem tapasztaltunk, ezzel a hiba véglegesen elhárításra került.

2018. július 15-én Antal Krisztina nagytarcsai lakos 22:59-kor élő közvetítésben Facebookon keresztül tájékoztatta a csoporttagokat, hogy arról, hogy a Nagytarcsa, Zrínyi utcai szennyvíz végátemelő (mely Nagytarcsa összes szennyvizét továbbítja Kistarcsára) túlfolyó vezetékén szennyvíz távozik a patakba. Az esetről ennek ellenére 2018.07.16-án 0:22-kor (az élő bejelentkezés után több mint 1,5 órával) értesült Társaságunk a Gödőllői Rendőrkapitányságon keresztül.
A szennyvízkiöntés oka a végátemelőben található szivattyúk meghibásodása volt (hőkioldó leoldott). Az elhárítás során az átemelő szivattyúkról el kellett távolítani a rárakódott csatornaidegen szálasanyagokat. Ezzel közel egyidőben a szennyvíznyomócső ideiglenes megoldása is tönkre ment.
Az esetről társaságunk 0-24 órában hívható diszpécserszolgálata azért nem értesült korábban, mivel az átemelő bejelző rendszere nem működött illetve az átemelőn nincs 0-24 órában állandó személyzet.

Fentiek miatt, üzemképes szennyvíznyomócső hiányában a nagytarcsai szennyvizek túlfolyón keresztül kibuktatásra kerültek a végátemelő melletti Szilas-patak mellékágba.

2018. július 16-án délelőtt megtörtént az átemelő bejelző rendszerének helyreállítása.
2018. július 17-én 6:00-kor a szennyvíz végátemelő és a szennyvíznyomócső beüzemelésre került és ezzel együtt megszűnt a túlfolyó használata.

Az elhárítás során Társaságunk a rendelkezésére álló eszközökkel megpróbálta minimalizálni a vízfolyásba történő szennyvízbevezetést, mely során több járművel több fordulóban rendszeres tengelyen történő elszállításra került sor.

Az elszállított szennyvízmennyiség tekintetében az összesítés folyamatban van. A patakba elvezetésre került szennyvízmennyiség kapcsán a július havi számlázott szennyvízmennyiség megállapítását követően tudunk pontosabb becsléssel szolgálni.

Az elhárítás során szennyvízmintavételezésre Társaságunk részéről nem került sor. A kibocsátott szennyvíz minősége tekintetében – ellenkező eredmény hiányában – a kistarcsai A2 jelű szennyvíz végátemelőn 2018. május 10-én végzett akkreditált szennyvízvizsgálatot tartjuk irányadónak. A vizsgálati jegyzőkönyvet mellékelten csatoljuk.

Az eset kapcsán tájékoztatásul előadjuk, hogy az idén 30 éves szennyvíznyomócső kiváltására az Önkormányzat 2018. júniusában megkapta a vízjogi létesítési engedélyt. Az új nyomvonalon (hozzáférhető közterületen) megvalósuló szennyvíz nyomócső nemcsak a régi vezetéket váltja ki, de az új befogadópont geodéziailag (magassági tekintetben) kedvezőbb helyzetéből adódóan többletkapacitást is biztosít a meglévő Nagytarcsa, Zrínyi utcai végátemelő számára.
Jelenleg a beruházási források tisztázása és a kivitelezés pályáztatásának előkészítése zajlik.


DPMV Zrt.