Ugrás a fő tartalomra

Tájékoztató a felhasználási helyek ellenőrzése kapcsán

2019-06-19 11:25

Tisztelt Felhsználóink!

Az elmúlt évek során Társaságunk fokozott ellenőrzést végzett az ellátási területén a szabálytalan bekötések feltárása és rendezése kapcsán. Ezt a tevékenységet a jelenlegi intenzitás fenntartása mellett a jövőben is folytatni fogjuk. Felhasználóink többsége ismeri és betartja a jogszabályi előírásokat azonban sajnálatos módon előfordulnak olyan szabálytalanságok, amelyek veszélyeztetik az egészséges ivóvízellátását, vagy éppen az üzembiztos szennyvízelvezetést. Ezek a szabálytalanságok sok esetben anyagi kárt, közegészségügyi problémát és sok kellemetlenséget okoznak az előírásokat betartó felhasználóink számára is (pl. elöntések csapadékos időszak idején), ráadásul jelentős többletköltségeket is okoznak, melyek a lehetséges fejlesztésektől vonják el a forrásokat.
Az ellenőrzések eddigi tapasztalatait összegezve, ezúton szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek abban, hogy akár önállóan is felismerhessék azokat az esetek, amelyek szabálytalannak minősülnek.
Javasoljuk, hogy az alábbi – leggyakrabban előforduló – szabálytalanságokat bemutató leírásunk alapján vizsgálják meg saját felhasználási helyük. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalnak, úgy azt haladéktalanul jelentsék be Társaságunknak, ezt követően a közös helyszíni ellenőrzést követően felvett jegyzőkönyv alapján gondoskodjanak a jogszerű állapot visszaállítása vagy – ha, az lehetséges – annak legalizálása kapcsán.

CSAPADÉKVÍZ BEVEZETÉS

Ellátási területünkön TILOS a csapadékvizek szennyvízhálózatba történő bevezetése!
A kiépített rendszer alkalmatlan ezen vizek elvezetésére, melyek szennyvízelöntéseket valamint nyilvánvaló közegészségügyi kockázatot jelentenek közterületen és magánterületen is! Ennek ellenőrzésének legegyszerűbb módja, ha az ereszcsatornába vizet engedve (pl. locsolótömlőn át) a telekhatárnál található tisztítónyíláson keresztül ellenőrzik, hogy az így bevezetet víz eljut-e a szennyvízcsatornába.

SAJÁT KUTAK

Önmagában a saját kutakból származó vizek háztartásban történő (pl. WC öblítésre) felhasználása az alábbiak betartásával nem minősül illegális tevékenységnek:

  •   az ivóvízhálózat és a kút vizét szállító vezeték semmilyen módon – még elzáró szerelvénnyel – sem kapcsolódhatnak egymáshoz!
  •   a kút vizének közcsatornába történő bevezetése telki vízmérő beépítésével és kizárólag a DPMV Zrt. hozzájárulásával, valamint csatornahasználati díj megfizetése mellett lehetséges.


VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Jogszabályi előírás alapján minden felhasználási helyen gondoskodni kell a lakossági és nem lakossági vízfelhasználások elkülönült méréséről/elszámolásáról. Ennek legfőbb oka, hogy eltér a lakossági illetve nem lakossági víz és csatornadíj. Amennyiben lakossági felhasználási helyen tényleges vállalkozási tevékenység is folyik az előzőekben foglaltak alapján a felhasználó(k)nek bejelentési és intézkedési kötelezettsége van Társaságunk felé.

ELÖNTÉS ELLENI VÉDELEM

Szintén jogszabályi előírás alapján, a fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén (jellemzően ahol vizes helyiség található a pinceszinten) a felhasználási hely elöntés elleni védelméről a felhasználó köteles gondoskodni visszacsapó szelep vagy egyéb visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével.


Fenti esetek kapcsán, honlapunkon közreadásra kerül egy aktualizált „Gyakran Ismételt Kérdések” című összeállítás is (Ügyfeleinknek / Gyakori kérdések menüpont alatt), melyben további információk is találhatóak a víziközmű-használatról.

Gyál, 2019. június 18.


Tisztelettel:

Horváth Attila
vezérigazgató
 

Letölthető verzió /Pdf/