Tájékoztatás - Nagy mennyiségű csapadékról

2020-10-12 11:25

 

*forrás: www.idokep.hu


Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!

Az előrejelzések szerint a következő 48 órában a havi átlagos csapadékmennyiséget is meghaladó mértékű csapadék várható.
Az elmúlt évek során – az ellenőrzések fokozott végzésével egyidejűleg - már számtalanszor felhívtuk a figyelmet az illegális csapadékvizek szennyvízelvezető rendszerbe történő hatásaira.

Ezekben az időszakokban a szennyvízelvezető hálózat túlterheltté válik, mely kiöntéseket illetve egyes felhasználási helyeken ingatlanon (épületen) belüli elöntéseket is okoz(hat).

A szennyvízelvezető rendszerbe TILOS a csapadékvizek bevezetése! (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése)
Minden ilyen bevezetés közérdekű üzem működésének megzavarását eredményezi, tekintettel arra, hogy a települési szennyvízcsatornahálózat nem ilyen mennyiségű és intenzitású vizek üzembiztos elvezetésére szolgál.

Közös érdekünk, hogy a szennyvizet a szennyvízcsatornába tartsuk, ezét nyomatékosan kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az előzőekben leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvízelvezetés szabályosságát és tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek.

Együttműködésük ezúton is köszönjük!