Kezdjük Tiszta Lappal !

2017-09-21 11:25

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. felhívja figyelmüket, hogy 2017. november 2-tól a teljes ellátási területén megkezdi a felhasználási helyek fokozott, teljes körű ellenőrzését!

Az ellenőrzés első lépéseként a DPMV Zrt. a következő ajánlatot teszi

Amennyiben a korábbi hozzájárulásunktól eltérően vagy nélküle megvalósított víziközmű bekötés használója 2017. október 31-ig postai, könyvelt (ajánlott/tértivevényes) küldeményként bejelentésben jelzi a DPMV Zrt. felé (Postacím: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.) a szabálytalan (illegális ivóvíz/szennyvíz/csapadékvíz bekötés) felhasználás tényét, abban az esetben Társaságunk eltekint az üzletszabályzatunkban megjelölt kötbér és a szabálytalan bekötés kapcsán a maximálisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj kivetésétől.

 

Részletek a mellékelt felhívásban